top of page

Prohlášení o správě osobních údajů

Tento text je prohlášení o správě osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 určené pro uživatele těchto webových stránek a zákazníky eshopu jako subjekty osobních údajů.

Správcem osobních údajů je společnost  Hero Engineering SE, Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha, IČ: 06291341, e-mail info@hero-engineering.com, tel. +420 777 090 656 (dále jen „Společnost“).

Společnost zpracovává osobní údaje o Vaší osobě, a to Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefon a fakturační adresu.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na právním základě oprávněného zájmu Společnosti, a to za účelem zasílání informačních sdělení Společnosti v obchodním styku, poskytování služeb, poskytování zákaznické podpory, zákaznické komunikace, účetní evidence a pro zákonem požadované účely.

Společnost zpracovává poskytnuté osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Společnost je oprávněna zpřístupnit poskytnuté osobní údaje třetí osobě, a to včetně předání osobních údajů do třetích zemí. Kategorií příjemců, jimž mohou být osobní údaje předány, jsou zpracovatelé, které Společnost využívá jako dodavatele pro technickou realizaci výše uvedených účelů.

Poskytnuté osobní údaje bude Společnost zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do pominutí příslušného účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Společnost Vás tímto informuje, že na základě zpracování osobních údajů máte následující práva:

  • právo na přístup k osobnímu údaji, který o Vás Společnost zpracovává,

  • právo na opravu osobního údaje,

  • právo na výmaz osobního údaje,

  • právo na omezení zpracování osobního údaje,

  • právo vznést námitku proti zpracování osobního údaje,

  • právo na přenositelnost osobního údaje.

Pro využití kteréhokoli z výše uvedených práv kontaktujte Společnost jako správce osobních údajů na info@hero-engineering.com

NAČÍTÁM COOKIES...

bottom of page